Rusya’da şirket kuruluşları

0
983

Değerli okuyucularım, bu yazımda Rusya’da şirket kuruluşları ile ilgili olarak bazı pratik bilgiler vermek istiyorum.


Rusya Federasyonu’na ürün satan bir çok Türk şirketi, artık Rusya’da aktif olarak, bu pazarda daha güçlü ve kalıcı olma yolunu aramaktadırlar. Rusya Federasyonu sınırları içerisinde ve bu ülke kanunlarına göre şirket kurmak, yatırımcının iki ülke arasındaki artan ticaretini tamamen kontrol altına almasını sağlamaktadır.

Rusya’da şirket kuruluşlarında en çok kullanılan iki yöntem, yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Bu nedenle ağırlıklı olarak bu iki şirket kuruluş yöntemi üzerinde durarak, sizlere pratik bilgiler vermenin verimli olacağı kanısındayım.


Türk yatırımcılar tarafından Rusya’da ticaret amaçlı olarak, Türkiye’deki şirketin Rusya temsilciliğinin açılması veya Rusya’da Türk sermayeli yeni bir şirket kurulması;
Rusya’da temsilcilik açılması yöntemi son zamanlarda cazibesini yitirmeye başlamıştır. Bunun başlıca nedenlerini ise şu sekilde sıralamamız mümkün olacaktır;
1-Temsilcilik kuruluş maliyetlerinin, oldukça yüksek hale gelmesi,
2-Talep edilen evrakların hazırlanmasının uzun sürmesi. Buna karşın temsilciliğin muhasebe kayıtları açısından aynı maliyet ve zaman almakta olması,
Genel de Türk yatırımcı artık Rusya’da OOO (общество с ограниченной ответственностью). Olarak adlandırılmakta olan şirket şekilini tercih etmekte ve faliyetlerini bu şekilde sürdürmektedir.


Rusya’da OOO şirket kurmak isteyen Türk yatırımcının aşağıdaki konuları belirlemesi öncelik arzetmektedir;


Şirket isminin belirlenmesi: Şirket isimlerinde bir veya birden fazla kelime Rusça yazımı ile kullanılmaktadır. Rusya, Rusya Federasyonu vs. kelimelerin şirket ismine ilave edilmesi için özel izinlere gerek vardır.


Şirket sermayesinin belirlenmesi

Rusya Federasyonu kanunlarına göre, şirket sermayesi en az 10 000 ruble olmak zorundadır.


Şirket ortakları

Şirket kuruluşu esnasında şirketin sahibi olarak gözükecek kurucu ortakların ve bu kurucu ortakların şirket içindeki pay oranlarını belirlemeniz gerekmektedir.


Şirket adresinin belirlenmesi: Şirket kuruluşunda, şirketin faaliyet göstereceği adresi belirtmek zorunludur. Eğer, kuruluş esnasında henüz şirketin ofisi belirlenmemiş ise, şirket genel müdürünün Rusya ikamet adresi, yapılacak adres değişikliğine kadar şirketin resmi adresi olarak gösterme imkanı, belirli şartlarda mümkün olabilecektir. Şirketinizin kiralayacağı iş yeri belirlendi ise, bu ilgili gayrimenkulün sahibi tarafından yazılacak ‘’iş yerini kiralayacağınıza ve şirketin bu adreste çalışacağına ‘’ dair garanti mektubu ilgili makamlara ibraz edilerek, çok sık olarak ortaya çıkan adres sorununu çözmek mümkündür.


Genelde şirket kurulurken vakit kazanmak için veya bazı ekonomik tasarruflar sağlanması amacı ile yapılan yanlışlardan birisi de, olmayan hayali adreslerin yatırımcı tarafından satın alınarak bu adreslere şirket kurulmasıdır. Tüm Türk yatırımcılar şunu bilmelidir ki, artık Rusya Federasyonu’nda firma hukuki adresi diye bir kavram kalmamıştır. Şirketin bir tek adresi olmalıdır, bu adres şirketin fiilen faaliyet gösterdiği adrestir.


Şirket Genel müdürünün belirlenmesi

Eğer şirket genel müdürü Türk Vatandaşı olacak ise bu kişinin Rusya Federasyonu sınırları içerisinde çalışma izni almasına ihtiyaç vardır.


Kullanılacak vergi sisteminin belirlenmesi

Şirket kurulurken, şirketin mükellefi olacağı vergi sistemini seçmeniz gerekmektedir. Ya Rusya genel KDV’li vergi sistemini kullanacak ya da Yeni Rusya hafifletilmiş vergi sistemini tercih edeceksiniz. KDV’siz hafifletilmiş vergi sisteminde cirodan yüzde 6 veya net kar dan yüzde 15 vergi verilmesi seçeneklerini belirlemeniz gerekmektedir.


Rusya’da şirket kurluş süresi 5 iş günüdür.