Telif Hakları

İçerik Paylaşım İzni / Telif Hakkı İhlali

Gazetemru.com tarafından yayınlanan tüm medya unsurları ve makaleler tamamen özgün olarak editörlerimiz tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz ve ya kaynak adres belirtmeden yapılan kullanımlar da gerekli yaptırım uygulanacaktır. İhlal durumunda Gazetemru.com Hukuk Danışmanı RussGroupe tarafından, Noter Onaylı İçerik Sahiplik Belgesi ve de Bildiri Mesajı açık edilmiş tüm iletişim  bilgilerinize gönderilecektir.

Telif hakları konusun da yeterli bilgiye sahip değilseniz telifhaklari.gov.tr adresini ziyaret ederek daha detaylı bir bilgi elde edebilirsiniz.